درباره سعید اسلام‌نژاد

نزدیک به دو سال است که فعالیت تخصصی در حوزه ی سئو و دیجیتال مارکتینگ دارم. در حال حاضر در مجموعه نبض مارکتینگ، مدیریت تیم سئو را عهده دار هستم.