سعید اسلام‌نژاد

مدیر سئو نبض مارکتینگ

درباره سعید اسلام‌نژاد

نزدیک به چهار سال است که فعالیت تخصصی در حوزه ی سئو و دیجیتال مارکتینگ دارم. در حال حاضر در مجموعه  نبض مارکتینگ، مدیریت تیم سئو را عهده دار هستم.