سحر پورجعفر

کارشناس دیجیتال مارکتینگ شرکت بالسی

درباره سحر پورجعفر

کارشناس دیجیتال مارکتینگ

کارشناس شبکه های اجتماعی

سحر پورجعفر در 1 رویداد کندو شرکت داشته است