سحر میرزایی

ui/ux designer

درباره سحر میرزایی

هنوز اطلاعات این بخش توسط سحر میرزایی تکمیل نشده است.

سحر میرزایی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است