درباره سحر محمدی

یک خبرنگار ناکام که سال‌ها در حوزه فروش و بازاریابی کارکرده‌ و در نهایت تصمیم گرفت با دنیای دیجیتال دوست بشه.

کمی اهل قلم، عاشق شبکه‌های‌اجتماعی و خوشبختانه به کتاب معتاد است.🤗

 

 

 

سحر محمدی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است