درباره سجاد جعفری سیاوشانی

من سجاد جعفری هستم….
پسر رضا جعفری

۱۳ ساله از تهران

 

عاشق تکنولوژی

کلاس هشتمم در دبیرستان نمونه امام خمینی سال تحصیلی(۱۴۰۱-۱۴۰۰)

 

تمام..