سجاد جعفری سیاوشانی

فعال در زمینه تکنولوژی

درباره سجاد جعفری سیاوشانی

من سجاد جعفری هستم….
پسر رضا جعفری

۱۳ ساله از تهران

 

عاشق تکنولوژی

کلاس هفتم در دبیرستان نمونه امام خمینی

 

تمام..