سجاد توکلی

بنیان گذار

درباره سجاد توکلی

من سجاد توکلی هستم، از سال ۱۳۹۶ وارد حوضه سئو شدم. و یکسال بعد سایت فروشندگان بی محتوا را ساختم، که در چند سال بعد پرونده اش بسته شد.

اکنون در حال راه اندازی بزرگترین مرجع سئو در ایران هستم.

در آخر به نظر من هیچ کس در سئو متخصص نیست و نمیتواند باشد، چرا که آن قدر بزرگ است که هر چقدر یاد بگیرید بیشتر میفهمید چیزی بلد نیستید.