سجاد احمدی نیت

برنامه نویس و توسعه دهنده بازیهای ویدئویی

درباره سجاد احمدی نیت

توسعه دهنده بازیهای ویدئویی ، پژوهشگر علوم زیستی و علوم روان شناختی در بازیهای ویدئویی ، مدرس برنامه نویسی و بازیسازی ، مدیرفنی موسسه سریر ققنوس ، موسس گروه مهندسی نسیم مهر ، مدیر استودیو راکون