درباره سامان ملک پور

۲۰ سالمه اما عاشق یادگیری هرچیز جدیدم به صورتی که وقتی داخل بحثی کلمه ایی نمیفهمم دیوانه میشم تا یادش نگیرم 🙂