زهره خانی

سردبیر آژانس تولید محتوای محتواتراپی

درباره زهره خانی

هنوز اطلاعات این بخش توسط زهره خانی تکمیل نشده است.

زهره خانی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است