درباره زهرا شریفی

حدود ۳ سال است که وارد حوزه دیجیتال مارکتینگ شدم و تقریبا یک سال  روی سئو تمرکز دارم، در اژانس دیجیتال مارکتینگ کارم تخصصی سئو بود و در حال حاضر در رهنما کالج دوره مدیریت دیجیتال مارکتینگ میگذرونم

زهرا شریفی در 2 رویداد کندو شرکت داشته است