درباره ریحانه یزدانی

علاقمند به بیزینس، تکنولوژی، طبیعت، سینما، داشتن یک درخت نارنگی و سایر لذت های زندگی

ریحانه یزدانی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است