رضا کشاورزحداد

مدیر محتوا و آموزش کارگزاری فارابی

درباره رضا کشاورزحداد

هنوز اطلاعات این بخش توسط رضا کشاورزحداد تکمیل نشده است.

رضا کشاورزحداد در 1 رویداد کندو شرکت داشته است