رضا نوری

مدیر دیجیتال مارکتینگ گروه صنعتی آریو ماشین

درباره رضا نوری

سوابق:

  1. کارشناس فروش ماشین آلات و مواد اولیه صنایع چوب (گروه صنعتی آریو ماشین از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ )
  2. کارشناس ارشد فروش ماشین آلات صنایع چوب  (گروه صنعتی آریو ماشین از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ )
  3. مدیر پروژه و خطوط ماشین آلات صنایع چوب ( از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ )
  4. مدیر فروش ماشین آلات صنایع چوب هوماگ آلمان ( گروه صنعتی آریو ماشین از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ )
  5. مدیر واحد دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی ( گروه صنعتی آریو ماشین از سال ۱۳۹۸ تا کنون )

 

 

رضا نوری در 1 رویداد کندو شرکت داشته است