رضا دلاوری

مدیر فنی CTO) IT) - دیجیتال مارکتر (360° Digital Marketer)

درباره رضا دلاوری

شعار پرسونا برندینگ من اینه : جور دیگر ببین !