درباره رضا دانشیان

علاقه مند به سخت افزارهای.کامپیوتری، طراح ux, طراح گرافیک و علاقه مند به ساخت اشیای ایزومتریک، طراح ui, و تسلط بسیار خوب روی زبان انگلیسی