رسول دانیال زاده نمین

کارآفرین و صنعت گر

درباره رسول دانیال زاده نمین

رسول دانیال زاده، یکی از سرشناسترین کارآفرینان برتر صنعت کشور در حوزه فولاد بعمل آمد.

رسول دانیال زاده مالک بزرگترین گروه فولادی کشور در بخش خصوصی است که ضمناً مدیرعامل بزرگترین شرکت این گروه، یعنی مجتمع فولاد گیلان نیز میباشد.