درباره دل آرام کاک اللهی

می‌خوانم و یاد می‌گیرم. بیشتر در حوزه دیجیتال مارکتینگ فعالیت می‌کنم. دوست دارم آنچه یادگرفته‌ام رو تجربه کنم و آن‌ها رو یاد بدم. در حال حاضر بیشتر وقت خودم رو صرف سایت لپتاپیفای و برنیا می‌کنم.

دل آرام کاک اللهی در 2 رویداد کندو شرکت داشته است