درباره دل ارام کاک اللهی

می‌خوانم و یاد می‌گیرم. بیشتر در حوزه دیجیتال مارکتینگ فعالیت می‌کنم. دوست دارم آنچه یادگرفته‌ام رو تجربه کنم و آنها رو یاد بدم. در حال حاضر بیشتر وقت خودم رو صرف سایت لپتاپیفای میکنم.

دل ارام کاک اللهی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است