داوود منتظری

مدیر عامل شرکت مبین هاست

درباره داوود منتظری

هنوز اطلاعات این بخش توسط داوود منتظری تکمیل نشده است.

داوود منتظری در 1 رویداد کندو شرکت داشته است