داود داودی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول کانون تبلیغاتی تدبیر طرح

درباره داود داودی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول کانون تبلیغاتی تدبیر طرح ( رسته فضای مجازی )

مدیر وب سایت پیک خودرو با بیش از یک میلیون صفحه داخلی

سئو و بهینه سازی موفق بیش از ۱۰۰۰ وبسایت مختلف ( با حضور ۱۰۰۰ وبسایت در صفحه اول گوگل )