داود دامرودی

بنیان گذار و مدیرعامل استارت آپ هومنگر

درباره داود دامرودی

بنیان گذار و مدیر عامل استارت آپ هومنگر

داود دامرودی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است