حمیدرضا شمایلی

دانشجوی اینترنت مارکتینگ

درباره حمیدرضا شمایلی

من علاقه مند و پیگیر تخصصی مباحث بازاریابی اینترنتی هستم و در حال حاضر برای چند سایت کار طراحی ، مشاوره و بازاریابی اینترنتی انجام  میدهم

هنوز ابتدای راه هستم و تشنه یادگیری.

سالها در حوزه منابع انسانی فعالیت داشته ام ولی در حال حاضر بر روی اینترنت مارکتینگ تمرکز کرده ام