حامد هوشیار

متخصص و مشاور کسب و کارهای اینترنتی

درباره حامد هوشیار

به نظرم بهترین شغل برای هر انسانی این است که آن فرد عاشقش باشد! اینطوری باعث میشود خیلی زودتر در آن حوزه متخصص شود و هیچ رقیبی نتواند با او رقابت کند. اینطوری هم خودش به درآمد بیشتری میرسد و هم بهتر میتواند به مشتریانش خدمت کند. به نظر شما این طور نیست؟ شاید یکی از مهم‌ترین علت‌های موفقیت مشتریانم که از من مشاوره برای کسب و کار اینترنتی‌شان میگیرند دقیقا همین علت باشد، چون من عاشق کارم هستم.