درباره جویان باقری

سلام. من جویان باقری هستم. در آستانه سال ششم فعالیت خودم در حوزه دیجیتال مارکتینگ هستم.

من امروز در موقعیت مدیر دیجیتال مارکتینگ / متخصص سئو فعالیت میکنم.

جویان باقری در 1 رویداد کندو شرکت داشته است