درباره جمال پوستی

میل به نوشتن در سنین نوجوانی و کودکی با نوشتن مقالات و انتشار در گاهنامه های سطح شهر من را با قدرت کلمات آشنا کرد. همچنین با آشنایی با دنیای کامپیوتر و تحصیل در این زمینه با دنیای وب آشنا شدم. در آخر علاقه کاری خود را با مدیریت وبسایت در سال ۹۵ با تیم پایپ سنتر یافتم.

جمال پوستی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است