درباره برزو رجائی

برزو رجائی. ۶ سال سابقه مدیر شعبه فروش در هولدینگ سولیکو در عراق و ایران را دارا می باشم.

یک سال هست که به دیجیتال مارکتینگ علاقمند شده‌ام و با شرکت دوره‌های مدیریت دیجیتال مارکتینگ قصد دارم زمینه کاری جدیدی برای خود در زمینه دیجیتال مارکتینگ در مازندران ایجاد کنم و دراین راستا هدف اصلی‌ام دست یافتن به بهترین راهکارها در استفاده از  بازاریابی دیجیتال برای توسعه فروش بیزینس‌های کوچک و متوسط است که در حال حاضر صرفا از روش‌های سنتی بازارایابی استفاده می‌کنند.

با توجه به اینکه در استان مازندران هستم و متأسفانه با تمام پتانسیلی که وجود دارد، یافتن همکارانی که در شاخه‌های مختلف بازاریابی دیجیتال فعالیت دارند، دشوار هست. خوشحال خواهم شد با دوستانی که  در مازندران ساکن هستند یا می‌توانند در این استان در زمینه دیجیتال مارکتینگ فعالیت کنند بیشتر آشنا شوم.

برزو رجائی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است