ایمان بهاری

مدیر شرکت پی‌ تا بام ساختمان

درباره ایمان بهاری

من به عنوان یک طراح و سئو کار در زمینه خدمات ساختمانی مشغول‌هستم و وبسایت پی تا بام را در سال ۱۳۹۹ و

وبسایت کفسابی  را در ۱۳۹۴ ایجاد کردم .