درباره اکبر صیادی

نیمچه تخصصی در سئو + طراحی سایت دارم و همچنین کارآموز دیجیتال مارکتینگ هستم.

همواره در حال یادگیری در حوزه دیجیتال مارکتینگ هستم.

اکبر صیادی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است