درباره امین قاسمی

آزادی برای من مهمترین بُعد رضایت از زندگی است و بخاطر این روی کسب و کارهای سیستمی بیشتر سرمایه گذاری میکنم و پیوسته در مسیر شاگردی و یادگیری و آموزش برای هک رشد هستم و یادداشتها و گاه نوشته هایم را در سایت esfahlan.com منتشر میکنم و دانش و تجربه ام را در اختیار کسانی قرار میدهم که به دنبال مشاوره کسب و کار اینترنتی هستند.

سئو بهترین کانال جذب مشتری برای ساخت کسب و کار سیستمی است که بدون حضور شما بتواند کار کند.

سئو یعنی کیفیت (مقاله مفهوم کیفیت از دید اسفهلان)،

کیفیت در ۳ سطح تعریف میشود: ۱- در شاخصهای فنی، ۲- در اعتبار اجتماعی، ۳- در تجربه کاربری

رسیدن به این سطح از کیفیت، نیازمند استراتژی و تمرکز هدفمند است که نتیجه تحقیق، تجربه و یادگیری ام در این باب را در seostrategy.ir منعکس میکنم.