امیر پیوندچی

کارشناس دیجیتال مارکتینگ

درباره امیر پیوندچی

من امیر پیوندچی – طراح وب سایت و دیجیتال مارکتر

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی استراتژیک

صاحب امتیاز آژانس دیجیتال مارکتینگ گامینو

۶ سال است که به صورت فریلنسر مشغول به کار هستم