درباره امیر مهدی یوسف زاده

زیاد مهم نیست اسم یا لقب چی باشه مهم اینکه خودت به مهارت خودت چه اسمی میدی. من شیفته سئو هستم.

 

کمپین ها میان و میرن، این سئو هستش که همچنان می فروشه

امیر مهدی یوسف زاده در 2 رویداد کندو شرکت داشته است