امیر جوادی

بنیان گذار هولدینگ اکولرن و آژانس دیجیتال مارکتینگ دیباجی

درباره امیر جوادی

امیرمحمد جوادی کارآفرین ، بنیان گذار اولین مجموعه آموزشی استخدامی کشور اکولرن ، بنیان گذار آژانس دیجیتال مارکتینگ دیباجی وحامی میلیون هاجوان مستعد جویای کار در ایران.

افتخار میکنم به مجموعه هایی که راه اندازی کردیم و خدارو شاکرم که برای توسعه کسب وکار و کارآفرینی از هیچ سازمانی تا به امروز یک ریال دریافت نکرده ایم وهرآنچه داریم اعتماد اعتماد اعتماد بر جوانان مستعد این خاک بوده است .