درباره امیر عباس عین آبادی

مدیر عامل شرکت سورین آکام ویرا

مدیر فرتاش ویرا با همکاری آکادمی ASYSاسپانیا .دبیر انجمن علمی دانشگاه ترکیه .پژوهشگر جوان ۲۰۱۹