امیر عباس رجبی

مدیر عامل شرکت همیار صنعت

درباره امیر عباس رجبی

هنوز اطلاعات این بخش توسط امیر عباس رجبی تکمیل نشده است.

امیر عباس رجبی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است