امیر طالب پور

کارشناس ارشد دیجیتال مارکتینگ

درباره امیر طالب پور

هنوز اطلاعات این بخش توسط امیر طالب پور تکمیل نشده است.

امیر طالب پور در 1 رویداد کندو شرکت داشته است