امیر حبیبی

مدیر مارکتینگ گروه توسعه عمرانی پارس کهن

درباره امیر حبیبی

هنوز اطلاعات این بخش توسط امیر حبیبی تکمیل نشده است.

امیر حبیبی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است