درباره امیرمحمد زارع زاده

۷ سال در زمینه راه اندازی و پشتیبانی وب سایت های وردپرسی فعالیت کردم و به این نتیجه رسیدم که به دلیل آسان و بی نیاز بودن وردپرس از کدنویسی، بهتر است که سایت توسط خود صاحب کسب و کار ایجاد شود پس وب سایت آموزش وردپرس را راه اندازی کردم.