درباره امیرحسین گل باز

امیرحسین گلباز هستم، دانشجوی کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید دانشگاه تهران و حدود یک ساله که به دنیای جذاب سئو وارد شدم و سعی کردم از هر فرصتی که بشه برای بالابردن دانشم تو این حوزه استفاده کنم و به کار بگیرم. هدفم از اومدن به کندو ارتباط با بچه های این اکوسیستم و به روز نگه داشتن اطلاعات خودم تو این حوزه هست.