امیرحسین نقی نژاد

بکند دولوپر PHP/Laravel

درباره امیرحسین نقی نژاد

چندسالی هست که برنامه نویسی میکنم و توسعه نرمافزار را رسالت فردیم میدانم. دانش عمیق و تفکر
درست برای حل مسائل برایم بسیار مهم است و همواره تاکید زیادی بر دروسی همچون ساختمان های داده،
طراحی الگوریتم و پایگاه داده داشته ام. پس از تسلط بر مسائل مقدماتی زبان از جمله سینتکس کلی،
شی گرایی و MVC با لاراول آشنا شدم و دانشم را از این فرمورک گسترش دادم سپس به توسعه نرم افزار های
API REST در بستر Lumen پرداختم. در طول مسیر متوجه شدم میبایست برنامه های توسعه پذیرتری
بنویسم پس با اصول PATTERNS DESIGN, SOLID آشنا شدم و در پروژه های واقعی از آنها استفاده
کردم. برای بهتر کردن کدها نیاز داشتم که رفتار توابع بدون تغییر باشند اما ساختارشان تغییر کند پس از
TESTها استفاده کردم و با TDD آشنا شدم.

برای شناخت بیشتر من گیت من رو مشاهده کنید!

۰۹۱۹-۴۰۹-۵۰۹۸