امیرحسین مصدق

بنیانگذار استارتاپ های‌لنس

درباره امیرحسین مصدق

هنوز اطلاعات این بخش توسط امیرحسین مصدق تکمیل نشده است.