درباره امیرحسین فلاح

یک دیجیتال مارکتر فعال در حوضه سوشیال مدیا،برندسازی و طراح سایت

البته ناگفته نماد افتخار همکاری در پروژه های مختلف به عنوان مشاور را داشتم.