درباره امید روشن

علاقمند به کسب و کار اینترنتی در حوزه های پر متقاضی

مسئول SEO تیم برق خورشیدی هورآِیش

مدیر اجرایی شرکت برق خورشیدی هورآیش با حفظ سمت

ممنون از کندو بابت این دورهمیِ پُر فایده