درباره امیدرضا دهقانپور فراشاه

دانشجوی انصرافی کارشناسی کامپیوتر از دانشگاه فردوسی – طراح سایت و آموزش دیده حوزه سئو درحال کسب تجربه و ساخت رزومه در حوزه دیجیتال مارکتینگ.