درباره الهه خاکپور

سلام من الهه ام

ایونت منیجر و برند استراتژیست

درحال حاضر دارم روی کسب و کار خودم کار میکنم اما کمک کردن به توسعه کسب و کار بقیه هم برام مهمه، نشونیم اینجا هست اگه کمک خواستی در خدمتم🌱

الهه خاکپور در 1 رویداد کندو شرکت داشته است