درباره الناز امانی

 

توسعه فناوران فاخته

دروناَپ زیر مجموعه شرکت توسعه فنآوران فاخته می باشد . شرکت توسعه فنآوران فاخته به شماره ثبت ۴۳۳۸۰ در سال ۱۳۹۶ شروع به فعالیت نمود . اهداف دروناَپ سهولت مردم عزیز کشورمان است که به سادگی بدون ایجاد ترافیک شهری به خریدهای روزمره خود یا تجاری خود بپردازند و سعی بر آن داریم که در کاهش آلایندگی شهرهای کشورمان نقش بسزایی داشته باشیم کاهش ترافیک شهری و سرعت در امور روزمره تسریع امور فروشندگان و جذب مشتری های بیشتر بهبود به امور پرداخت و حسابداری صاحبان فروشگاه ایجاد حق انتخاب بین خریداران و انتخاب فروشنده بهتر کارآفرینی و کشف استعداد کاهش آلایندگی هوای شهرهای کشور عزیزمان کاهش دغدغه های فروشندگان و صاحبان مشاغل ایجاد حس رقابت در بین فروشندگان و کنترل قیمت