افشین حسینقلی نژاد

مدیر آژانس دیجیتال مارکتینگ ادنگاه

درباره افشین حسینقلی نژاد

من یک بازاریابم از نوع دیجیتال

موسس و مدیرعامل آژانس دیجیتال مارکتینگ ادنگاه

افشین حسینقلی نژاد در 1 رویداد کندو شرکت داشته است