درباره احسان مرائی

به شدت علاقه مند به فعالیت در محیطی هستم که انتظاراتش به مراتب بیشتر از سطح مهارتی من باشد. روابط عمومی بالایی دارم و همچنین از قدرت بیان خوبی برخوردارم به طوری که میتوانم موضوعات و مطالب رو خیلی صریح به مخاطب انتقال دهم . به شدت روحیه کار تیمی دارم و فوق العاده از ایده های جدید و خلاقانه استقبال میکنم نقاط قوت رفتاری بنده : انعطاف پذیری تاثیر گذاری / مذاکره تعهد و انگیزه خدمت توسعه دیگران (منتورینگ) توسعه فردی (خود توسعه ای) حل مسئله و تصمیم گیری خلاقیت و نوآوری رهبری مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری) کار تیمی (روحیه مشارکتی) مسئولیت پذیری و پاسخگویی مشتری مداری