درباره احسان فلاح پور

  • مدیریت مجموعه جهانیان
  • کارشناس امور سئو و بهینه سازی
  • کارشناس امور شبکه
  • دیجیتال مارکتر بازار دیجیتال

احسان فلاح پور در 1 رویداد کندو شرکت داشته است