احسان شریعتی

هم بنیانگذار و مدیر عامل رادین تک

درباره احسان شریعتی

من احسان شریعتی، دانش آموخته‌ی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر و هم بنیان‌گذار و در حال حاضر مدیر عامل شرکت بیکران فناوران رادین (رادین تک) هستم، مجموعه‌ای در حال حاضر ۱۰ نفره، فعال در زمینه‌ی توسعه و طراحی اپلیکیشن و وب اپلیکیشن