ابوالفضل احمدیان

دیجیتال مارکتر/فعال در مباحث روانشناسی و مدیریت

درباره ابوالفضل احمدیان

من ابوالفضل احمدیان ۱۷ سالمه
آموزش دیده بحث های روانشناسی، مدیریت فروش ودیجیتال مارکتینگ هستم
من همچنین توسعه دهنده سیستم اموزشی برای نوجوانان و جوانان هستم.
در حال یادگیری موضوعات تخصصی دیجیتال مارکتینگ هستم و علاوه بر این زمینه، در بحث مهارت های نرم و مهارت های ارتباطی فعالیت میکنم