آیدا ذبیحی

کارشناس تولید محتوا

درباره آیدا ذبیحی

هنوز اطلاعات این بخش توسط آیدا ذبیحی تکمیل نشده است.

آیدا ذبیحی در 1 رویداد کندو شرکت داشته است